Servizos do Concello

Servizos Sociáis

Atención por parte dos servizos sociais a toda a poboación do concello a través de programas de:

– Información, asesoramento, orientación no eido dos servizos sociais.
Horario de atención: mércores de cada semana de 10:00 h. a 14:00 h.
Teléfono de contacto: 988207400

– Programa de Inserción Social
– Programa de axuda no fogar
– Programa de teleasistencia domiciliaria

NENOS E XOVES:
– Programa de educación familiar en coordinación co Programa de preescolar na casa

 

MAIORES:
– Programa para o fomento da autonomía e ocupación do tempo libre
* Turismo Social
* Termalismo Social
* Vacacións de saúde
– Programas para manterse no domicilio
* Axuda no fogar
* Axudas individuais
* Estancias temporais
* Acollemento familiar
* Centros de Día
* Teleasistencia domiciliaria
– Programa de Aloxamentos alternativos
* Residencias
* Vivendas tuteladas
– Outros programas para maiores
* Cheque asistencial
* Teléfono do maior 900333666

 

MULLERES:
– Xornadas informativas e organización de actividades
– A prestación do servizo de información ás mulleres e promoción da igualdade permite a creación dun Centro de Información orientado por unha psicóloga que presta este tipo de asesoramento a mulleres vítimas de violencia de xénero. Entre os seus obxectivos están os seguintes:
*. Proporcionar asesoramento xurídico e psicolóxico
*. Proporcionar información sobre recursos específicos para mulleres
*. Colaborar na asistencia integral ás vítimas de violencia de xénero.
*. Aplicar o programa nacional de intervención comunitaria na área de igualdade da Secretaría Xeral de Igualdade
*. Desenvolver calquera outras actividades que teñan como obxectivo prioritario a promoción da igualdade entre mulleres e homes.

Tes algunha pregunta?

Sempre ao teu servizo

O persoal do Concello está ao teu servizo para calquera necesidade que nos podas plantexar.

Estou interesado

Contacta connoscos

Subscription Form