Adegas

A cultura do viño

ADEGA CACHIN

www.adegacachin.com
Abeleda, s/n.
619 859 281
adegacachin@adegacachin.es

ADEGA VELLA
www.adegavella.com
Abeleda
606807897/660047602
info@adegavella.com

ADEGA SOLLÍO
Luis Carballo, 74
A Teixeira
639787665/639787637
adegasollio@yahoo.es

ADEGA ALBA PONCE
Roque Mendez – Alba Ponce
A Teixeira
600 405 801

ADEGA SABAINZAS
Aldea a Boga, 32764 A Abeleda, Ourense
674 69 50 45

ADEGA COSTOYA S.L.
Abeleda
600 417 273 – 600 417 273

ENVÍNATE S.L.
Pedra do Sol
682 207 160

ADEGA SÉCULO
Xosé Vázquez Rodríguez – Século
A Teixeira
629818701